Domácí násilí

Právní poradna  Profem – bezplatné právní poradenství týkající se domácího násilí

Máte-li dotaz, který se váže k domácímu násilí a následným rozvodům, péči o děti, výživného a násilné trestné činnosti

Kontakt:
Tel: 608 22 22 77

Volejte každé úterý 9:00 – 11:00 a každou středu 17:30 – 20:30

Neziskové organizace zaměřené na pomoc obětem domácího násilí

V oblasti domácího násilí působí celá řada neziskových organizací napříč ČR. Např. Bílý kruh bezpečí (http://www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/), Rosa o.s. (http://www.rosa-os.cz/), Magdalenium o.s. (http://www.magdalenium.cz/).

Více kontaktů, informací o problému a možnostech řešení naleznete na webu: http://www.domacinasili.cz/

Intervenční centra pro oběti domácího násilí

Poskytují osobám ohroženým domácím násilím bezplatnou pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci intervenčních center zajišťují jak právní pomoc, tak sociální poradenství a psychologickou podporu.

Seznam intervenčních center po celé ČR je dostupný zde: http://www.domacinasili.cz/intervencni-centra/adresar-intervencnich-center-cr-kontakty-pro-verejnost/