Exekuce

Bezplatné exekutorské poradny zřízené Exekutorskou komorou České republiky

Osoby, které si z finančních důvodů nemohou dovolit právní pomoc advokáta, mohou využít bezplatné „exekutorské poradny“ zřízené Exekutorskou komorou České republiky:

Bezplatná poradna Praha

 • kontakt: SOS centrum Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2
 • každý pátek od 10:00 do 14:00 hod.
 • nutno se předem objednat na tel.: 296 804 190

Bezplatná poradna Brno

 • kontakt: Diakonie Českobratrské církve evangelické, Hrnčířská 27, Brno
 • každé úterý od 14:00 do 17:00 hod.
 • nutno se předem objednat na tel.: 515 917 586

Bezplatná poradna Plzeň

 • kontakt: Centrum SOS Archa, Prokopova 17, Plzeň
 • každou sudou středu od 15:00 do 17:00 hod.

Bezplatné poradny exekutorských úřadů

Bezplatná poradna exekutorského úřadu Olomouc:

 • soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, Adresa úřadu: Pavelčákova 14, Olomouc.
 • každé poslední pondělí v měsíci v 13:00 – 15:00 hod.
 • nutno se předem telefonicky objednat na tel.: 585 206 813
 • nutno přinést vyplněný dotazník (k dispozici na www.exekuce.org) se stručným popisem daného problému.

Bezplatná poradna exekutorského úřadu Praha 6:

 • soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 12, Praha 6
 • každé pondělí, od 13:00 hod. do 15:00 hod.
 • nutno se předem objednat na tel.: 224 319 204

Bezplatná poradna exekutorského úřadu Liberec:

 • Mgr. Vladimíra Medková z Exekutorského úřadu v Liberci JUDr. Soni Karasové
 • Občanská poradna Liberec, Švermova 32, Liberec 10 – Františkov
 • každé pondělí v době 17:00-19:00 hod.

Bezplatná poradna exekutorského úřadu Český Těšín:

 • soudní exekutor JUDr. Juraj Polák, Komorní 583/4
 • každý lichý čtvrtek v měsíci od 13:00 hod. do 15:00 hod.
 • nutno se předem objednat na tel.:552 532 411

Další specializované nevládní organizace věnující se problematice exekucí a finanční tísni

Poradna při finanční tísni, o. p. s.

www.financnitisen.cz, zelená linka 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8:30 h do 12:00 h a od 13:00 h do 17:30 h)

Kontakt:

 • pobočka Praha 2, Americká 22, tel.: 222 922 240
 • pobočka Moravská Ostrava, Vítkovická 1, tel.: 595 532 740
 • pobočka Ústí nad Labem, Dlouhá 15 (budova B krajského úřadu), tel.: 411 135 200
 • speciální výjezdní poradny v terénu (Šumperk, Litvínov, Česká Lípa, Hradec Králové, Plzeň (více info o výjezdních poradnách na webu financnitisen.cz v sekci kontakty)

Občanské sdružení SPES

Kontakt:
Erbenová 2
Olomouc

Tel.: 777 723 598
e-mail: spes@pomocsdluhy.cz

Iuridicum Remedium

Kontakt:
Pplk. Sochora 40
Praha 7

Tel: 776 703 170
e-mail: iure@iure.org