Lékařská péče

Stížnost na lékařskou péči:

Můžete podat u České lékařské komory (více informací na http://www.lkcr.cz/problematika-stiznostni-agendy-358.html), u zdravotní pojišťovny, jejímž jste pojištěncem či u příslušného krajského úřadu, který provedl registraci daného zdravotnického zařízení.