Obecné poradny

Veřejný ochránce práv – Ombudsman

Působí k ochraně osob před protizákonným či jinak nesprávným jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, ovšem pouze při výkonu státní správy. Nepřísluší mu tedy zasahovat do soukromoprávních či rodinněprávních vztahů, ani do trestního řízení. Více viz (http://www.ochrance.cz/)

Kontakt:
Údolní 39
Brno, 602 00

Tel: 542 542 888

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bezplatné informačně-poradenské centrum pro členy zastupitelstev měst a obcí. Se svými dotazy týkajícími se problematiky zákona o obcích a souvisejícími právními předpisy se můžete na poradnu obracet každý všední den od 12 do 21 hodin. Více viz web: (http://www.vzdelanyzastupitel.cz/pravni-poradna/.aspx)

Kontakt:
e-mail: poradna@vzdelanyzastupitel.cz.
tel: 226 227 505

Občanské poradny

Poskytují bezplatné, nezávislé, odborné, nestranné a sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. Účelem občanských poraden je poskytování poradenských služeb v obtížných životních situacích. Zejména se jedná o poradenství v těchto oblastech: sociální zabezpečení, pracovněprávní vztahy a nezaměstnanost, bydlení, mezilidské vztahy a vztahy majetkové.

Síť těchto poraden funguje po celém území ČR. Jejich seznam a kontakty dle krajů naleznete na webu (http://www.obcanskeporadny.cz/index.php?Itemid=8).

Environmentální poradenství

Ekologické poradny jsou dobře dostupné po celé ČR. Specializují se na širokou škálu otázek zahrnující například legislativní poradenství, ochranu zvířat, odpady či dopravu.

Kontakty na jednotlivé poradny naleznete v databázi ekoporadců, poraden a jejich sítí zde (http://www.ekoporadna.cz/ekoporadci/?poradny)

Korupce

Právní a protikorupční poradna Oživení – bezplatné právní a protikorupční poradenství

Řešíte-li problém týkající se svobodného přístupu k informacím, nakládání s majetkem obce či kraje, střet zájmů, rozhodování orgánů obcí, veřejné zakázky, případně jste dostali přímou korupční výzvu od policistů, úředníků či jiných veřejných činitelů

Kontakt:
Oživení, o. s.
Muchova 13
160 00 Praha 6

e-mail: poradna@oziveni.cz
tel: +420 257 531 983