Ochrana spotřebitele

Obecně reklamace výrobků, služeb

 Sdružení obrany spotřebitelů – více viz web (http://www.asociace-sos.cz/)

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Kontakt:
Zelený pruh 95/97
147 00 Praha 4

Tel. poradna: 299 149 009

V případě ochrany spotřebitele na finančním trhu je nutno se obracet na ČNB (http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/) a finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz/cs/), u telekomunikací a pošty na Český telekomunikační úřad (http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele.html), v případě dodávek tepla, elektřiny a plynu u Energetického regulačního úřadu (http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=479)