Strukturovaný životopis

* 7. 9. 1948 v Kladně

Vzdělání a kvalifikace

1969 – 1974 – studium na Právnické fakultě UK v Praze
1977 – advokátní zkouška
1987 – absolvování kurzu veřejného práva na Ludwig – Maximilian Univerzitě v Mnichově
1994 – 1996 – postgraduální doktorandské studium – (Ph.D.) na katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně

Profesionální praxe

a) soudní praxe
VIII/1993 – IV/1996 – asistentka (vědecká spolupracovnice) předsedy Ústavního soudu ČR
V/1996 – VII/1998 – soudkyně Nejvyššího soudu ČR
VIII/1998 – III/2002 – předsedkyně Nejvyššího soudu ČR
III/2002 – III/2012 – soudkyně a místopředsedkyně Ústavního soudu ČR

b) právní praxe
1975 – podniková právnička v tehdejší ČSSR
1976 – 1982 – advokátka v tehdejší ČSSR
1984 – 1989 – poradkyně pro československé právo (Rechtskundige für tschechoslowakisches Recht) v SRN
1992 – dosud (pozastavené členství) – členka Advokátní komory v ČR
1998 – IV/2002 – členka Legislativní rady vlády ČR
1994 – 1999 – výuka na Právnické fakultě UP v Olomouci v oboru srovnávací ústavní systémy
2004 – 2008 – totéž na Fakultě sociálních studií MU

c) profesionální aktivity mimo oblast práva
1984 – 1989 – svobodná novinářka pracující pro RFE a pro exilový tisk
IX/1989 – VIII/1993 – pouze příležitostná zaměstnání, např. v zubní laboratoři, servírka apod. od 1992 opět členka České advokátní komory

Aktivity a praxe na poli lidských práv

1984 – 1989 – poradenství pro uprchlíky z někdejší ČSSR
1993 – 1996 – aktivní spolupráce na rozhodnutích Ústavního soudu ČR
1984 – publikační činnost na poli lidských práv a ústavního práva

Veřejná činnost

1994 – 1996 do jmenování soudkyní – členství v politické straně ODA – předsedkyně právní sekce strany (právní analýzy návrhů zákonů atd.)
1999 – dosud – členka Vědecké rady PF UK v Praze
1999 – členka Vědecké rady PF MU v Brně
1999 – 2004 členka Správní rady MU v Brně (nehonorovaná funkce)
1999 – členka Vědecké rady UP v Olomouci
2000 – členka Správní rady CEELI Institut, o.p.s. v Praze (nehonorovaná funkce)
2012 – 2018 – Senátorka Parlamentu České republiky (předsedkyně Komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, členka Ústavně-právního výboru a Mandátového a imunitního výboru)

Další aktivity

1996 – členka předsednictva Mezinárodní sítě žen
1999 – 2002 členka Výboru pro udělování mezinárodní ceny „Spravedlnost ve světě“, Nadace Spravedlnost ve světě sídlící v Madridu
2002 – 2011 náhradní členství v Benátské komisi (Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva) za Českou republiku